Üyelik sözleşmesi

Üyelik  Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları

Zeynep Küçük ve Oğuzhan Sadıklar adlı kişilere ( aşağıda kısaca “DD” olarak anılacaktır. ) ait https://www.dedidurdu.com (aşağıda kısaca “dedidurdu.com” olarak anılacaktır.) alan adlı internet sitemizi ziyaret ederek ve/veya üyelik formunu doldurup dedidurdu.com üyesi olarak işbu Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınız, dedidurdu.com’da belirtilen ve belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.

Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları www.dedidurdu.com adresinde yer almaktadır. DD bu sözleşme koşullarında, dedidurdu.com’da ve dedidurdu.com’un içeriğinde dilediği zaman tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler dedidurdu.com’da yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Kullanıcılar www.dedidurdu.com adresine her yeni girişlerinde, güncellenmiş/değiştirilmiş/ayarlanmış maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.

İşbu Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları dedidurdu.com servisini kullanacak olan  kullanıcılara hangi şartlarda hizmet verileceğini, dedidurdu.com’da sunulan hizmete ilişkin detaylar ile DD ve Kullanıcıların hak ve yükümlülüklerini  belirtmekte ve düzenlemektedir.

dedidurdu.com’a üye olunması, dedidurdu.com üyelik sözleşmesi ve kullanım koşullarının  kullanıcı tarafından kanunen reşit ve temyiz kudretine sahipken okunduğunu ve kabul edildiğini gösterir. Bu üyelik sözleşmesi ve kullanım koşulları dedidurdu.com hizmetlerinden faydalanan tüm üyeler, kullanıcılar ve ziyaretçiler için bağlayıcıdır. Bu siteyi kullananlar, ister ziyaretçi (ziyaretçi: üye olmayan ama dedidurdu.com’un servislerinden sınırlı biçimde yararlananlar), ister üye (üye: dedidurdu.com’a üye olarak kaydolanlar) olsunlar bu sözleşme hükümlerince hareket etmeyi kabul ve taahhüt etmişlerdir.  Sözleşme metninde geçen “kullanıcı” kelimesi, hem “üye” hem de  “ziyaretçi”leri içerir.

dedidurdu.com, kullanıcılarına haber paylaşımı, e.günlük (blog), yorum ve tartışma yapabilecekleri ortam sağlayan bir sosyal network (ağ) servisidir. Kullanıcı, siyasi, dini ve özel hayatlara ilişkin ve uygunsuz ve/veya Türkçe’nin kullanım kurallarına aykırı içerik yayınlamayacaktır.  DD, buna aykırı davranan kişilerin yazısını,  yorumunu, mesajlarını ve kendi takdirine göre, yayın ilkelerine aykırı bulduğu, uygunsuz gördüğü her çeşit içeriği,  yayınlamama ve/veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

Kullanıcı dedidurdu.com’a değer yaratacak bir içerik üretmeksizin, sadece ve doğrudan ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, dedidurdu.com aracılığıyla ürün/hizmet tanıtımı/satışı yapma veya satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. DD, kendi takdirine göre, dedidurdu.com’un bu amaçlarla kullandığını tespit ettiği üyelerin üyeliklere son verme ve/veya sayfalarını yayından kaldırma hakkına sahiptir. Ancak eğer dedidurdu.com hizmetlerini Kullanıcı ticari amaçlarla kullanmak istiyor ise DD ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

dedidurdu.com’a verilen yetkiler

DD;

•           dilediği üyeye veya üyelerine sağladığı hizmeti geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tümüyle sona erdirme hakkına sahiptir.

•           kendi takdiri çerçevesinde, gerekli gördüğü durumlarda dilediği üyenin yazılarını ve/veya yorumlarını yayından kaldırabilir, düzenleyebilir veya silebilir.

•           her zaman, tek taraflı olarak dedidurdu.com’u sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır.

•           kayıtlarını eksik giren üyelerin dedidurdu.com’un kullanım koşullarına uygun olmadığını tespit ettiği üyelerinin hesapları hiçbir açıklama yapmaksızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir.

•           belirli zaman dilimi boyunca güncellenmediğini tespit ettiği üyelerin hesaplarını da hiçbir açıklama yapmaksızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir.

•           Kullanıcı’nın dedidurdu.com’u ve altyapısını işbu üyelik sözleşmesi ve kullanım koşulları şartlarına ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, kullanıcıyı yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda gerekli gördüğü tedbirleri de almak hakkına sahiptir.

  • Kullanacı’dan gelen içeriği, e.postayı ya da sayfasında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına sahiptir.
  • dedidurdu.com’un herhangi bir sayfasındaki ya da hizmetindeki üye erişimini neden belirtmeksizin ve uyarmaksızın, erteleme, sınırlama ve yok etme hakkına sahiptir.

 

  • Bir kullanıcıya ait şifre ve kullanıcı adı başka biri tarafından ele geçirildiğinde üyenin bilgisi dışında işlem yapılabilir. Böyle bir durum fark edildiğinde Kullanıcı şifresini değiştirmelidir.  Bu tip durumlarda son karar, dedidurdu.com editörlerine ve yöneticilerine aittir.
  • bir anlaşmazlık durumunda, ilişkin üyeliklere son vermek ve profil ve e.günlük (blog) sayfalarını, haberlerini, yorumlarını, tartışma metinlerini silmek yoluyla anlaşmazlığı çözmeye gidebilir.

 

  • dedidurdu.com’da reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yasal hakları sadece DD’ye veya DD’nin yetki verdiği kuruluşlara aittir.
  • dedidurdu.com’da üçüncü şahıslar tarafından idare edilen internet sitelerine bağlantılar ve/veya yönlendirmeler sağlamaktadır. DD ve onun ana ya da tali şirketleri ne de bunlarla ilişkili şirketler tarafından, üçüncü şahıs sitelerindeki bilgi, ürün ve hizmetler hiçbir şekilde işletilmemekte, denetlenmemekte, onaylamamakta, garanti edilmemekte, bunların kullanılması teşvik veya tavsiye edilmemektedir. DD, dedidurdu.com’da kullandığı ve işbirliği içerisinde olduğu üçüncü şahıs sitelerine ulaşılacağı, sitelerden herhangi bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağı, sitedeki bilgiler, ürünler ve hizmetlerden veya içerdikleri diğer bağlantılardan her ne nam altında olursa olsun DD’nin sorumluluğunu doğurabilecek herhangi bir taahhüt vermemektedir. Bu sitelerin kullanımıyla veya içerikleri nedeni ile doğabilecek gerek maddi gerekse manevi zararlar Kullanıcı’nın kendi sorumluluğundadır.

 

  • Üyelerin dedidurdu.com ‘daki profillerinde bulunan veya forumlara gönderilen ticari reklam – tanıtımlar veya bunlarla ilgili linkler uyarı yapılmadan silinebilir, bu tür girişimlerde bulunan kullanıcıların üyelikleri sona erdirilebilir.
  • herhangi bir uyarı yapmaksızın sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir.
  • üyeler tarafından 1 yıl boyunca işletilmeyen, 1 yıl boyunca siteye yazılı veya görsel giriş yapılmayan veya güncellenmeyen, e.günlükleri (blogları) silebilir.
  • dedidurdu.com’un kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini, bilgi iletiminde gecikme/başarısızlık/hata/kasıtsız ihmal veya kayıpların olması, sorunlu yanların giderileceğini garanti etmemektedir. DD Kullanıcı’nın, dedidurdu.com’dan yüklediği dosyalarda virüs ya da kirletici, yok edici veya bozucu özellikler bulunmadığını ve bulaşmayacağını da garanti etmemektedir. DD, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dâhil olmak üzere, dedidurdu.com’un kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

 

Yukarıda sayılan hallerde DD sorumlu tutulamayacağı gibi; üye, üyelikten ayrılması durumunda DD’den herhangi bir hak talep edemez.

Telif Hakları

dedidurdu.com hizmeti, hiçbir şekilde suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslar arası düzeyde yasaların ve uluslar arası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde Kullanıcı tarafından kullanılamaz. Ayrıca dedidurdu.com altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren herhangi bir işlem de Kullanıcı tarafından yapılamaz.

Uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla dedidurdu.com’un içeriği ve yazılımı, her türlü fikri ve mali hakkı DD’ye aittir. Kullanıcı, arayüz, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kod ve yazılımlar da dahil olmak üzere, dedidurdu.com’u veya içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacağını; bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı dedidurdu.com’un çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacağını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde DD’nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcı’ya aynen rücu edilecektir.

Kullanıcı telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla dedidurdu.com’u kullanamaz. dedidurdu.com’a makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan Kullanıcı, dedidurdu.com’a yüklediği içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdır. Kullanıcı, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde DD’nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcı’ya aynen rücu edilecektir.

Kullanıcı’nın dedidurdu.com’u yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin DD’ye bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının siteye erişim ve/veya siteyi kullanım hakları iptal edilir. DD’nin ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığını kendi teknik olanakları ile şüphelenmesi halinde, kendi mutlak takdirine göre, o kullanıcının siteye erişim veya siteyi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce iptal etme hakkı saklıdır.

Kullanıcı’nın dedidurdu.com’u başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik ve/veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, siteyi kullanmalarından ötürü üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri zarar ve ziyanları, bu zararlar nedeniyle oluşan talepleri, bizzat kendileri ve/veya makul iştiraklerine, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına tazmin edeceğini ve onların bu zararlarını gidereceğini Kullanıcı kabul ve taahhüt eder.

dedidurdu.com’da Kullanıcı tarafından yazılan veya gönderilen her türlü  yorum, yazı, içerik  ve haberlere ilişkin telif hakları Kullanıcı’nın kendisine aittir.Kullanıcı yazmış olduğu yazılar ve dedidurdu.com’a gönderdiği her türlü içerik ile ilgili olarak herhangi bir bedel talep etmeksizin, yazılarının ve içeriklerin Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanunun 21, 22, 23., 24., 25. maddelerinde düzenlenen mali haklarını kullanma tam ruhsatını ( lisansını ) DD’ye herhangi bir süre ve yayın kısıtlaması olmaksızın yurt içinde ve yurt dışında kullanılmak üzere bahşettiğini, söz konusu yazılarının önceden izin almaya gerek olmaksızın, uygun gördüğü her yerde  yayınlanmasına muvafakat ettiğini, bu hususun muvafakatname/yetki belgesi niteliğini kabul, beyan ve taahhüt eder. . Ancak Kullanıcı bunları başka bir kaynakta daha yayınlamak istemesi halinde dedidurdu.com’a aktif link vererek yapması  gerekmektedir. Haber, yorum ve yazılarınız ile her türlü içeriğiniz dedidurdu.com’da yayında olduğu müddetçe DD’nin tüm yazı ve içeriklerinizi  uygun gördüğü bütün ortamlarda ticari veya ticari olmayan amaçla kullanılması hakkına sahip olduğunu kabul ve taahhüt etmektesiniz.  Bunu engellemek için Kullanıcı’nın yazısını veya içeriği  silip kaldırması gerekmektedir. Ancak bu sadece ileriye dönük bir işlem olup,Kullanıcı’ya daha önce yapılmış çalışmalardan yazılarını veya içeriklerinin çıkarılmasını veya telif ücreti talep etme hakkı ve sair bir hak vermeyecektir. Daha önce yapılmış çalışmaların yeniden basımı veya yayını bu nedenle her zaman mümkündür.

Yasal Sorumluluk

dedidurdu.com’da yayınlanmak üzere sunulan içeriğe ait her türlü yasal sorumluluk Kullanıcı’nın kendisine aittir.

DD’nin veya dedidurdu.com’un editör ve yöneticilerinin Kullanıcı tarafından gönderilen yorum, yazı, mesaj veya her türlü içerik üzerinden ön denetim hak ve yetkisi bulunmamakta olup, işbu sözleşme koşulları ve yasal düzenlemelere aykırı olduğunun tespiti halinde söz konusu yorum, yazı, mesaj, içerik DD tarafından silinecek ve üye hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

Kullanıcı dedidurdu.com’a gönderdiği her tür içeriğin doğruluğunu, fotoğrafların konuyla bağlantılı olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceğini, yayınlanan görüş, düşünce, ifade ve resimlerin DD ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendisini bağlayacağını kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda üçüncü kişiler tarafından DD’ye karşı yöneltilebilecek tüm talepleri, kendisine elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan ilk bildirimde tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Aksi halde Kullanıcı DD’nin  uğrayabileceği zararlardan sorumlu tutulacaktır.

Kullanıcı’nın  Yükümlülükleri

Kullanıcı,

1- dedidurdu.com’a üye olarak veya servislerini kullanarak, verdiği bütün bilgilerin tam ve doğru olduğunu; dedidurdu.com’u kullanırken herhangi bir geçerli yasa ve düzenlemeyi ihlal etmeyeceğini,

2- dedidurdu.com’da yayınlanan hiçbir yazı veya grafiğin üçüncü kişiler tarafından yayın hakkı sahibinden izin alınmadan kullanılamayacağını, bu sitelerde yer alan ve kullanıcılar yahut dedidurdu.com editörleri, yazarları tarafından üretilen içerik materyali ya da uygulamaların, başka İnternet sitelerinde, konvansiyonel ortamlarda ve diğer mecralarda yayın hakkı sahibinden izin alınmadan yayınlanamayacağını,

3- dedidurdu.com’a gönderdikleri yazılı, görsel ve işitsel malzemelerde başkalarının kişilik haklarına zarar verecek unsurlar, pornografik fotoğraflar, ahlaka aykırı fotoğraflar, hakaret, şiddet, ırkçılık ve yasadışılık bulunmayacağını,

4- dedidurdu.com’a üye olurken belirledikleri şifrenin güvenliğini sağlamanın kendi sorumlulukları altında olduğunu, gereken önlemleri almayı, diğer üyelerin üyelik hesaplarını, kullanıcı adlarını, şifrelerini kullanmamayı, verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve kendilerine ait şifreleri başkalarıyla paylaşmamayı, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlukların kendisine ait olacağını; üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifresinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal hemen dedidurdu.com’a bildirmeyi; dedidurdu.com’un üyelerin şifrelerinin, üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını,

5- dedidurdu.com’un sitenin belli alanlarını veya kategorilerini, sitede kullanılan bazı imkânları bedelli hale getirebileceğini ve tek taraflı olarak fiyatları belirleme hakkına sahip olduğunu,

6- dedidurdu.com’da tehdit, taciz ve hakaretin yasak olduğunu, herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına üyeleri rahatsız edecek mesajlar atan kişilerin, durumları incelendikten sonra DB tarafından üyelikten çıkarılabileceğini,

7- dedidurdu.com’un, üyelerini herhangi bir davranıştan dolayı ödüllendirebileceğini, faaliyetlerini kısıtlayabileceğini ya da üyeliklerini sonlandırabileceğini,

8- DD’nin tescilli markaları olan dedidurdu.com alan adı, ismi ve dedidurdu.com logosunun kullanımının yasak olduğunu,

9- dedidurdu.com’un interaktif servisleri vasıtasıyla kullanıcılar tarafından sağlanan grafik ve içeriklerden dedidurdu.com’un ve DD’nin hiçbir şekilde sorumlu olmadığını, dedidurdu.com’un yayın ilkelerine ve yasalara aykırı olan sayfaları yayından kaldırma hakkına sahip olduğunu,

10- Kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi üçüncü şahıslara zarar verebilecek içerikleri dağıtamayacağını; diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/ya bilgiler göndermemeyi,

11- Üyelikleri iptal edilse bile, üye oldukları süre içindeki hareketlerinden de sorumlu olduklarını,

12- dedidurdu.com üzerinden kurulan tüm ilişkilerde sorumluluğun tamamen ilgili taraflara ait olduğunu, dedidurdu.com’un sorumluluğu olmadığını,

13- Üye’nin yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

14-  Kullanıcı bilgilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, Kullanıcı’nınyazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı DD’nin sorumlu olmayacağını,

15- Kullanıcı dedidurdu.com’da sunulan hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak DD’den herhangi bir tazminat talep etmemeyi 16- kendi kişisel sayfasını kapatırsa, o güne kadar ürettiği içeriğin DD  tarafından kullanım hakkının saklı olacağını,

17- tüm bu maddelere daha sonra itiraz etmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

Tazmin

Kullanıcı dedidurdu.com tarafından işbu sözleşme hükümleri uyarınca verilecek servisi kullanmaya başladığı tarihten itibaren, sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, dedidurdu.com’un ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

dedidurdu.com’un kullanılması, dedidurdu.com hakkında veya dedidurdu.com ile ilgili bir ihtilafın çıkması halinde, sözleşme Türkiye cumhuriyeti Kanunlarına tabi olup, ihtilaf bu kanunlara göre çözümlenecektir. İhtilaflar İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili kılınmıştır.

Delil Sözleşmesi

İşbu üyelik sözleşmesi ve kullanım koşullarının herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, üyelik sözleşmesi ve kullanım koşullarının geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. Kullanıcı’dan doğabilecek ihtilaflarda, DD’nin kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin delil teşkil edeceğini, DD’yi yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu Kullanıcı kabul, beyan ve taahhüt eder.

İletişim

dedidurdu.com’la iletişime geçin.

Üyelik sözleşmesiyle veya dedidurdu.com uygulamalarıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa iletişime geçin:

E-posta: dedidurdu@gmail.com

Tebligat Adresleri Kullanıcı’nın dedidurdu.com’a bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir. Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. İşbu sözleşme nedeniyle dedidurdu.com’un kullanıcı’nın kayıtlı e.posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e.postanın dedidurdu.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Kullanıcı’ya ulaştığı kabul edilecektir.

Gizlilik

DD Kullanıcı’ya ait bilgileri dedidurdu.com’da yer alan Gizlilik Politikası çerçevesince kullanacaktır.

dedidurdu.com’a üyelik ve kişileştirme hizmetleri verebilmek için Kullanıcı’lardan temin edilen kişiler bilgiler ( e-mail adresi, doğum tarihi vs. ) servisin hizmet amacına yönelik olup, Kullanıcılar bizzat aksini talep etmediği sürece neotempo.com dışında üçüncü kişilerle hiçbir suretle paylaşılmaz. Şu kadar ki, DD, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde Kullanıcılar’ın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

DD, dedidurdu.com’a üyelik ve kişileştirme hizmetleri verebilmek için Kullanıcılar temin edilen kişiler bilgiler ( e-mail adresi, doğum tarihi vs. ) aracılığıyla yayın göndermek, bülten göndermek, bildirimlerde bulunmak, ürünler hakkında bilgi vermek ve benzeri hizmetlerde bulunabilir. Kullanıcılar tarafından paylaşılan kişiler bilgiler hiçbir durumda burada öngörülen amaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacaktır.  DD tarafından iletilen işbu ticari elektronik iletileri Kullanıcılar almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise  Ayarlar sayfasından “Haberdar olmak istiyorum” yazısının yanındaki seçimi kaldırmaları gerekmektedir. DD işbu link aracılığıyla gönderim listesinden çıkışlarını sağlayacaktır.  Bu linkten ayrı olarak işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istenmesi halinde Kullanıcılar aşağıdaki iletişim bilgileri aracılığıyla DD ile irtibata geçerek isteklerini iletebilirler.

 

Telefon: 0534 412 21 94

E-posta: dedidurdu@gmail.com

Geçersizlik

İşbu üyelik sözleşmesi ve kullanım koşullarının herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, kullanım koşullarının geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

Son Hükümler

Kullanıcı, bu üyelik sözleşmesi ve kullanım koşullarında yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, üyelik formunu doldurup kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu üyelik sözleşmesi ve kullanım koşulları  ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu üyelik sözleşmesi ve kullanım koşulları taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile veya işbu üyelik sözleşmesi  ve kullanım koşullarında sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

Eğer dedidurdu.com hizmetlerinin suistimal edildiğini düşünüyorsanız ya da yayınlanan bilgilerden rahatsız oluyorsanız derhal dedidurdu.com’la irtibata geçin.

Copyright 2017,  Tüm hakları saklıdır.

Giriş

Captcha!
Hesabın yok mu?
Kayıt Ol

Şifreyi Yenile

Geri dön
Giriş

Kayıt Ol

Captcha!
Geri dön
Giriş
İçerik Türü Seç
Kişilik Testi
Kişilik hakkında bir şey ortaya koymayı amaçlayan sorular dizisi
Bilgi Testi
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar verme, görüş belirleme veya oy verme
Hikaye
Gömülü ve Görsellerle Biçimlendirilmiş Metin
Liste
Klasik İnternet Bilgileri
Video
Youtube, Vimeo yada Vine Videoları
Ses
Soundcloud ya da Mixcloud Sesleri
Gif
GIF formatı